Kära kunder!

Så förhindrar vi eventuell smittspridning av coronaviruset.
Vi på Ekens Djurklinik vill, precis som alla andra, ta vårt ansvar och bidra
till att minimera smittorisken, både för er kunder och för våra medarbetare.
  • Noggrann hand-, klinik- och luftvägshygien ingår i våra basala hygienrutiner, men kommer nu att intensifieras ytterligare hos oss.
  • Vi är lika glada att träffa dig och ditt djur som tidigare, men kommer inte längre att ta i hand.
  • Vi ber dig som kund att tänka på handhygienen lite extra och använda den handsprit vi har placerat ut i våra lokaler, både när du kommer och när du går.
  • Hosta och nysningar hör hemma i en pappersnäsduk, som sedan kastas direkt, alternativt kan armvecket användas.
Våra besökare är välkomna som vanligt men uppmanas att följa våra hygieninstruktioner samt förhålla sig till följande:
  • Är du bekräftad bärare av CoViD-19 viruset, visar symptom eller är satt i karantän för att du eventuellt kan vara smittad, besök inte våra djurkliniker.
  • Detta gäller också om du under de senaste 14 dagarna har rest i ett högriskområde.

Stämmer du in på något av ovanstående:
  • Låt någon annan ta ditt djur till veterinärbesöket.
  • Behöver ditt djur AKUT hjälp, vänd dig till något av de större djursjukhusen.
  • Är du osäker på om du bör komma in med ditt djur – ring oss först och diskutera. Då har vi möjlighet att reda ut om ditt djur måste komma in på redan bokad tid och också hur besöket i så fall ska genomföras.
Vi bär alla ett individuellt ansvar att inte bidra till smittspridning.

Mer utförlig information om coronaviruset och hur vi ska skydda oss på bästa sätt finns att läsa på Folkhälsomyndighetens hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/
 

Hjärtligt tack för visad hänsyn!