Integritetspolicy (GDPR)

Den 25 maj 2018 infördes en ny dataskyddsförordning (GDPR) inom EU. Denna förordning syftar till att vi ska känna oss trygga med hur företag hanterar våra personuppgifter. Det är främst tre lagar som reglerar hanteringen av personuppgifter hos Ekens Djurklinik. Dessa är: Journalföringslagen, Dataskyddsförordningen och Bokföringslagen.

För oss på Ekens Djurklinik innebär det inga större förändringar. Vi hanterar alltid våra kunders personuppgifter på ett tryggt och bra sätt.

Vi är skyldiga att föra patientjournal för varje patient. Patientjournalen innehåller djurägarens personuppgifter, bakgrund till vården av djuret, uppgift om ställd diagnos, utförda och planerade åtgärder och uppgift om när och vem som har gjort anteckningar i journalen.

I och med att du bokar/nyttjar tjänster hos Ekens Djurklinik AB samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter (bl.a. namn, adress, telefonnummer, e-postadress och personnummer). Dina personuppgifter lagras elektroniskt hos oss och samlas in via telefon, på kliniken eller via kontakformuläret på vår hemsida. Ändamålet för behandlingen av dina personuppgifter är att administrera avtal/transaktioner mellan oss, samt i förekommande fall även med laboratorier vid provtagning, försäkringsbolag vid direktreglering/på begäran och annan vårdgivare vid remittering.

Inom djurvården råder sträng sekretess för uppgifter om patienters hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden för djurägaren. Ekens Djurklinik kommer därför inte lämna ut dina personuppgifter, utan ditt uttryckliga tillstånd. Undantaget är om vi är skyldiga att göra det till följd av lagar och föreskrifter (t ex till Jordbruksverket, Länsveterinär/Länsstyrelse, Smittskyddsinstitutet).

Läs mer om vår integritetspolicy »
 
Läs mer här: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/