Fakta

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen har ansvar för djurskyddet i länet. De arbetar förebyggande för att djuren ska ha det bra. De kan besluta att omhänderta djur om de far illa eller förbjuda en person att ha djur eller ett visst djurslag.
Polisen
På Polisens hemsida kan du läsa hur du går tillväga om du kör på ett djur, vill anmäla ett upphittat, vanvårdat eller stulet djur med mera.

Giftinformationscentralen
Giftinformationscentralen har till sin huvuduppgift att per telefon informera sjukvården och allmänheten om risker och symtom vid olika typer av förgiftningar hos människor, samt att ge råd om lämplig behandling. Även frågor om förgiftningar hos djur besvaras.

FASS
Information om ditt djurs läkemedel.

Fästing.nu
Fästing.nu är till för dig som vill veta mer om fästingar, fästingöverförda sjukdomar och möjligheten att få skydd mot TBE genom vaccination.

Statens Veterinärmedicinska Anstalt
SVA som uppgift att följa sjukdomsläget hos djur både inom Sverige och utomlands. SVA utreder också sjukdomars uppkomst, orsak och spridning. De bedriver forskning med hög internationell kvalitet och samverkar med andra myndigheter och organisationer både nationellt och internationellt. SVA verkar för en god djurhälsa och säkrare livsmedel.
Jordbruksverket
Här hittar du information om hur du ska behandla dina djur för att de ska må bra och kunna bete sig så naturligt som möjligt. Det finns också information om till exempel sjukdomar som kan drabba dina djur, hur du ska transportera dem och vilka bestämmelser som gäller om du ska ta in djur till Sverige från utlandet.
Jordbruksdepartementet
Jordbruksdepartementet är en del av Regeringskansliet. Departementet ansvarar bl.a. för djurskydd.
Sveriges Veterinärförbund
Sveriges Veterinärförbund är en sammanslutning av veterinärer och veterinärstuderande.
Förbundet är en intresseförening för veterinärer med syfte att främja utvecklingen av veterinärkonsten och veterinärmedicinska vetenskaper samt tillvarata förbundsmedlemmarnas sociala och ekonomiska intressen.
RAID
Riksföreningen Anställda Inom Djursjukvården riktar sig till de som är djursjukskötare, djursjukvårdare, djurvårdare, BMA, tekniker eller administratör inom djursjukvården.
Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet med ett samlat ansvar för smittskyddet i landet och med ett brett folkhälsoperspektiv.